.

Pravidla

Pravidla Guildy která by měl každý člen dodržovat!

1) Pomoc v guildě

a)
Protahování dungeonami (zabijení elit např. na q).
Neberte to jako samozřejmost, nejprve se snažte sami si sehnat partu na svém lvlu, pokud nic nenajdete zkuste se zeptat vyšších lvlů v guildě. Pokud pomoc odmítnou nespamujte jim pořád dokola o pomoc, ale napište mail GuM, ve kterém udáte s jakým dungem(jakou elitou) chcete pomoci.

b)
V případě, že člen guildy přislíbí někomu z guildy pomoc a tento slib nedodrží bez náležitého vysvětlení či důvodu bude při opakovaní tohoto jednání potrestán GuMem snížením ranku či jiným trestem o kterém se rozhodne mezi Vedením Guildy.


2) Guild Valut

a)
Pro potřeby Guildy slouží Guild Valut (dále jen GV).Výběr a vkládání věcí je povolen dle ranku. Kdo bude prodávat věci které vezme z GV a vloži danný item na aukci či jinak prodavat jiným hráčům a tím zneužívat Guildu bude IHNED z Guildy vyhozen.

b)
Peníze se používají převážně na opravy, nákup slotů do GV, nákupy mountů a věcí.
Podrobně:
Opravy: snažte se při expení využívat hlavně svých peněz, peníze z GV se využívají hlavně na opravy při Guild akcich (hlavně pro tanka atd.)
Nákupy mountů a věcí: Zde by šlo spíše o půjčení peněz, které by hráč pozdějí vrátil. (Tyto peníze by se vracely buď přímo do GV nebo osobě, která Vám peníze půjčila).

c)
Pokud by si hráč potřeboval z GV vzít větší množství itemu než mu jeho rank dovoluje,může požádat GuM nebo vedení Guildy.


3) Chování

a)
Členové Guildy se k sobě chovají s respektem a úctou.Vzájemné napadání,urážky a poškozování ostatních členů guildy,či poškození jména guildy podvodem,či jiným hrubým jednáním i na hráčích z jiných guild,bude trestáno GuMem a v případě závažného prohřešku vyhozením z Guildy.


4) Odchod z Guildy

a)
Pokud hráč odejde z guildy nebude již přijat zpět.

b)
Pokud bude mít hráč absenci delší než 30dní bez udaní důvodu (dovolena apod...) bude z Guildy vyhozen bez možnosti návratu.


5) Dodržování pravidel

a)
Každý člen Guildy je povinen dodržovat stanovená pravidla.Má právo podávat návrhy na změny a připomínky.Rovné postavení všech členů v Guildě je zaručeno.Každý bude respektovat rozhodnutí GuMa či dalších pověřených osob k vedení guildy.


6) Raidy/Team Speak
a)
Nutností je pořídit si Teamspeak (klidně i bez mikrofonu)
Dodržujte pokyny raid leadera (dale jen RL)
Loot na Bossovi rozděluje vždy RL dle potřeby
Doporučení:
Nesnažte se mít co největší dps, je to sice fajn ale pokud přebijete tanka tak dojde akorat tak k wipu.
Tank chodí vždy první, proto nikam neběhejte a hlavně se nesnažte raid proběhnout co nejrychleji pak dochazi k zbytečným wipum.
V chatu zbytečně nespamujte, pokud něco potřebujete(buff), napište pm přímo osobě, která Vám daný buff může dat.
Pokud někdo udělá chybu, neřvěte na něj a nenadávejte mu, chyby občas dělá každý.

b)
Na Team speaku nebudete mluvit sprostě a ostatní hráče jinak urážet.